หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคาร คูหาที่ ๑ เลขที่ ๒๑๖/๔ ข [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-731-2026
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1241  [ 16 ก.พ. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว743  [ 16 ก.พ. 2566 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กพส. มท 0810.6/ว731  [ 16 ก.พ. 2566 ]
การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กจ. มท 0802.5/ว739  [ 16 ก.พ. 2566 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กม. มท 0804.6/ว745  [ 16 ก.พ. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 สน.คท. มท 0808.3/ว721 [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ 1.66] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต 1.66]  [ 16 ก.พ. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 15 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว19  [ 15 ก.พ. 2566 ]
ขอให้กำกับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ในสถานดูแลเด็กเล็กในกำกับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบติดตาม 1] [แบบติดตาม 2-3]  [ 15 ก.พ. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว732  [ 15 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816/ว719  [ 15 ก.พ. 2566 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว704 [Qr code คู่มือ LPA]  [ 15 ก.พ. 2566 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว680  [ 15 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน กศ. มท 0816.4/ว707 [แบบฟอร์ม] [องค์ประกอบที่ 3 มหัศจรรย์1000วันพลัส]  [ 14 ก.พ. 2566 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ.  [ 14 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว708 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.พ. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว681  [ 14 ก.พ. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้ขอรับการประเมินรายบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 14 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2214  [ 14 ก.พ. 2566 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว695 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.พ. 2566 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.พ. 2566 ]
การประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว693  [ 13 ก.พ. 2566 ]
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่เรียกไปเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว566  [ 13 ก.พ. 2566 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ ผลการจับฉลากและตารางการแข่งขันฟตบอลนาโยงคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 276 
ทต.นาโยงเหนือ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบนท้องถนน [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นาโยงเหนือ [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.นาโยงเหนือ [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.นาโยงเหนือ สรุปผลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 37 
ทต.นาโยงเหนือ บริการมอบบัตรคนพิการ [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.นาโยงเหนือ ปรับภูมิทัศน์ คูระบายน้ำในตลาดสดของชาวนาโยง [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 21 
ทต.นาโยงเหนือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลลอดยาเสพติดและอบายมุขหระหว่างโรงเรียนสว [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.นาโยงเหนือ การรับสมัครสะารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.นาโยงเหนือ การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครรักษ์ถิ่นรักโลก [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.นาโยงเหนือ Infographic ตอน ฝากครรภ์เร็ว ปลอดภัยกว่า [ 14 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 26 
ทต.นาโยงเหนือ ✅ เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนควา [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างทำสกอร์บอร์ด กีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อเสื้อกีฬานักกีฬาผู้สูงอายุ พร้อมสกรีน เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เต้นท์โครงเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๓-๐๐๑๘,๖๐๒-๕๓-๐๐๑๙,๖๐๑-๕๓-๐๐๒๐,๖๐๒-๕๓-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมห้องเผาฌาปนสถานวัดรัตนาภิมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมห้องเผาฌาปนสถานวัดรัตนาภิมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.๔๑๖-๖๔-๐๐๙๕,ทต.๔๑๖-๖๔-๐๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
สวนสุขภาพเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 342,786 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK