หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบสขร ๑) [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบสขร ๑) [ 10 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 8 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 136 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 167 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.๔๑๖ ๖๒ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษฉ - ๔๕๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-651-3113
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.นาโยงเหนือ สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.นาโยงเหนือ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ รุ่นที่3 ณ เรินตาอ้น [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.นาโยงเหนือ รายางนผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.นาโยงเหนือ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโยงเหนือรุ่นที่3 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบสขร ๑) [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.นาโยงเหนือ การรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณ [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 31 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 28 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.๔๑๖ ๖๒ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษฉ - ๔๕๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างก่อสร้างราวกันอันตราย บริเวณหมู่บ้านสันติสุข จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างก่อสร้างราวกันอันตรายบริเวณริมคลองนางน้อย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทา ง(ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในการไปทัศนศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี 7 เดือน (55 เดือน) [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐ ๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ - ๘๗๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขทน-๘๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษฉ -๔๕๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างผูกผ้าประดับตัวอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ความยาวทั้งหมด ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ และพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
ตลาดสุทธินนท์
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เหม็นขี้เป็ดคะ (15 ส.ค. 2566)    อ่าน 150  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 783,557 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK