หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคาร คูหาที่ ๑ เลขที่ ๒๑๖/๔ ข [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างตีเส้นช่องจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสวัสดิ์รัตนาภิมุข1/1 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-731-2026
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นาโยงเหนือ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.นาโยงเหนือ #โครงการสะพานบุญ❤️ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นาโยงเหนือ เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ูปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.นาโยงเหนือ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภาษีที่ดินและสิ [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ทต.นาโยงเหนือ กิจกรรมเคารพธงชาติ [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ จ้างตีเส้นช่องจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสวัสดิ์รัตนาภิมุข1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างวัสดุเครื่องดับเพลิง (เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างตีเส้นช่องจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมกระเช้ารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๙๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๔๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างทำป้ายไวนิล (รับสมัครนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรัตนาภิมุข ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซักผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกและผ้าปูโต๊ะอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
สวนสุขภาพเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 164,606 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK