หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 106 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 98 
เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 107 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
1ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 105 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 77 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/โครงการปรับปรุงต่อเติมจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างทำกันสาดโครงสร้างสแตนเลสหลังคาโพลีตัน ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต [ 15 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-731-2026
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ มุทิตาจิต เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นาโยงเหนือ กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภาหนะของโรคไข้เลือดออก และร่ว [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ทต.นาโยงเหนือ รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.๑ [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
ทต.นาโยงเหนือ เชิญชวนร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไข่มันในครัวเรือน [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 112 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.นาโยงเหนือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศงดตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเรื่อง งดการให้บริการตัดต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคลในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
ทต.นาโยงเหนือ การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดตรัง [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ทต.นาโยงเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC เนื้อหารายวิชาครอบคลุมภารก [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 192 
ทต.นาโยงเหนือ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือให้การต้อนรับ คณะการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ทต.นาโยงเหนือ สักการะบูชาเทวดาเมืองคร [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายและการตั้งงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประม [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ทต.นาโยงเหนือ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/โครงการปรับปรุงต่อเติมจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างทำกันสาดโครงสร้างสแตนเลสหลังคาโพลีตัน ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการก่อสร้างราวกันอันตราย บริเวณริมคลองนางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ /โครงการตาสับปะรดลดปัญหาสาธารณภัย (กล้องวงจรปิด CCTV สร้างความสุขใจให้ประชาชน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที รสจืด โรงเรียนบ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.๔๑๖ ๖๔ ๐๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานสำหรับประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
ตลาดสุทธินนท์
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เหม็นขี้เป็ดคะ (15 ส.ค. 2566)    อ่าน 59  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 540,046 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK