หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ติดตั้งระบบเสียงไร้ส [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 31 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (เช่ารถยนต์ประจำตำแห [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 27 
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบสขร ๑) [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 52 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ซ่อมสร้างถนนแอนฟัลท์ติกคอนกร [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (เช่ารถยนต์ประจำตำแห [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการจัดจ้างทำอัฒจันทร์ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-651-3113
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ ตารางการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนาโยงคัพครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการฝึกทักษะด้วยกีฬาฟุตบอล [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ทต.นาโยงเหนือ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ซ่อมสร้างถนนแอนฟัลท์ติกคอนกร [ 29 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 17 
ทต.นาโยงเหนือ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ซ่อมสร้างถนนแอนฟัลท์ติกคอนกร [ 29 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 16 
ทต.นาโยงเหนือ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ [ 27 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการสานพลังบูรณาการเครือข่ายท้อถิ่นสู่การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอ [ 25 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 28 
ทต.นาโยงเหนือ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโยงเหนือรุ่นที่3 [ 21 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 23 
ทต.นาโยงเหนือ ♻️"MOI Waste Bank Week♻️ [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 33 
ทต.นาโยงเหนือ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ [ 19 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 17 
ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองแจ้ง [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 43 
ทต.นาโยงเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 58 
ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 42 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 33 
ทต.นาโยงเหนือ สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 58 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการจัดจ้างทำอัฒจันทร์ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ-๖๑๗๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการจัดจ้างทำอัฒจันทร์ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการจัดจ้างทำอัฒจันทร์ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล พร้อมอุปกรณ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณหลังสนามฟุตบอลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน /เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมารถโดยสารรถไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ไปทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดย [ 27 มี.ค. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 27 มี.ค. 2567 ]


ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 27 มี.ค. 2567 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
ตลาดสุทธินนท์
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เหม็นขี้เป็ดคะ (15 ส.ค. 2566)    อ่าน 188  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 804,074 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK