หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วัดรัตนาภิมุข
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nayongnuacity.go.th
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
ติดต่อ ทต.นาโยงเหนือ : 075-299-254
 
นายสิทธิ สุทธินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
   
กิจกรรม ทต. วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 61 
   
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคาร คูหาที่ ๑ เลขที่ ๒๑๖/๔ ข [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๖ ซอยนาหมื่นศรี ๒ โดยวิธีเฉพาะ [ 28 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๒๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
สายตรงปลัด
โทร.089-731-2026
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 กจ. มท 0802.3/ว1971  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1969  [ 12 พ.ค. 2566 ]
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กค. มท 0803.3/ว1970 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1965 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
เร่งรัดการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1968 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
รายงานข้อมูลคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1967 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กพส. มทอ0810.6/ว4076 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 12 พ.ค. 2566 ]
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1957 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1949  [ 12 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32 กค. มท 0803.4/ว1958 เอกสารไฟล์ word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
การนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา กศ. มท 0816.5/ว1951 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word  [ 12 พ.ค. 2566 ]
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กต. มท 0818.2/ว1952  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1910 เอกสาร word  [ 11 พ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1950 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 11 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1944 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 11 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1946 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 11 พ.ค. 2566 ]
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1928 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 11 พ.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1166 เอกสารแนบ  [ 11 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1934 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 11 พ.ค. 2566 ]
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1901  [ 10 พ.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6419-6494 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 10 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน กม. มท 0804.6/ว1919  [ 10 พ.ค. 2566 ]
การจัดกิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Finding MEMO Camp กศ. มท 0816.3/ว1920 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 10 พ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว1909 บัญชีแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 10 พ.ค. 2566 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน สล. มท 0801.1/171  [ 10 พ.ค. 2566 ]
 
 
ทต.นาโยงเหนือ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.นาโยงเหนือ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มต่างๆ กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 2 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นาโยงเหนือ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นห [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นห [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.นาโยงเหนือ กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นาโยงเหนือ การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos Dont หรือการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นาโยงเหนือ .รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.นาโยงเหนือ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธร [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.นาโยงเหนือ ประมวลผลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.นาโยงเหนือ แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.นาโยงเหนือ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา [ 21 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นาโยงเหนือ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.นาโยงเหนือ 7 ข้อที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้ง [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
 
 


ทต.นาโยงเหนือ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๖ ซอยนาหมื่นศรี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๒๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๖๑ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๕๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงภาพ ขนาด ๑๗.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๓๖๔๑ ตรั ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาโยงเหนือ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
โถเจี๊ยบ เครื่องแกงนาโยง เครื่องแกงใต้
สวนสุขภาพเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำภาษี
TAX ADVICE
 
KNOWLADGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.นาโยงเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ระบบสาธารณูปโภค
  การคมนาคม
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 453,781 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
CLICK